Πώς θα επηρεάσουν τις επιχειρήσεις η 5η και η 6η οδηγία της ΕΕ για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος;

Πώς θα επηρεάσουν τις επιχειρήσεις η 5η και η 6η οδηγία της ΕΕ για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος;

 

Η 5η οδηγία της ΕΕ (5AMLD) για την πάταξη του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος μπήκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2020, και φέρνει μεγάλες αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η νέα οδηγία επιβάλλει μεγαλύτερη διαφάνεια μέσω επισταμένης έρευνας για συναλλαγές με χώρες υψηλού κινδύνου και εικονικά νομίσματα, αυξάνοντας παράλληλα το φόρτο εργασίας των επιχειρήσεων σε συναφείς τομείς.

Μάλιστα, το Δεκέμβριο του 2020 η 5η οδηγία θα ενισχυθεί με την 6η (6AMLD), η οποία καθιστά τόσο τις εταιρείες όσο και φυσικά πρόσωπα υπόλογους για τη δραστηριότητά τους, αφού θα θεωρούνται νομικά υπεύθυνοι για κάλυψη εγκληματικής ενέργειας. Θα γίνεται δηλαδή νομική δίωξη σε επαγγελματίες στον τομέα της συμμόρφωσης και επιχειρηματίες που θα θεωρηθούν συνεργοί σε περιπτώσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ή θα κατηγορηθούν για αμέλεια κατά την επίβλεψη του αδικήματος. Αυτό ασκεί επιπρόσθετη πίεση προς εταιρείες να γνωρίζουν τα πάντα για τους πελάτες τους για να αποφύγουν οποιαδήποτε νομική εμπλοκή σε σχετικά αδικήματα.

Γενικότερα, οι δύο οδηγίες θα έχουν τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις λόγω του αυξημένου κόστους συμμόρφωσης. Αναμένεται πως αρκετές εταιρείες θα επιλέξουν να διακόψουν οποιεσδήποτε δραστηριότητες με νομικές οντότητες σε σχετικούς τομείς και χώρες, που θα τους δημιουργήσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας. Από την άλλη, αυτοί που θα συνεχίσουν τις εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να διαχειριστούν το επιπρόσθετο κόστος για να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς.

Τα νέα δεδομένα θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του επαγγέλματος της συμμόρφωσης, το οποίο θα χαίρει μεγαλύτερης αναγνώρισης και εκτίμησης ως προς το ρόλο που διαδραματίζει. Θα αυξηθεί η ζήτηση για συμβούλους συμμόρφωσης, κάτι που ήδη άρχισε να φαίνεται αν σκεφτεί κανείς ότι πλέον εξειδικευμένες εξετάσεις και πιστοποιήσεις θεωρούνται προαπαιτούμενα για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος.

Αντίθετα, ο κλάδος θεματοφυλακής αναμένεται να υποστεί συρρίκνωση στην αγορά, λόγω μεγάλου αριθμού συγχωνεύσεων, ενώ μικρότερες και λιγότερο αποδοτικές εταιρείες θα είναι σε κίνδυνο να κλείσουν ή να εξαγοραστούν εάν δεν μπορούν να αντέξουν το επιπρόσθετο κόστος και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό.

Αδιαμφησβήτητα, θα υπάρξει αυξημένη ανάγκη για χρήση τεχνολογίας που βοηθά στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς για να μπορέσουν οι εταιρείες να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. Ως Moebius, αυτό που συμβουλεύουμε τους πελάτες μας για την αποφυγή προστίμων, είναι να είναι προορατικοί, να λάβουν μέτρα και να εφαρμόσουν εσωτερικές διαδικασίες που να διασφαλίζουν ότι γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η αποδοτικότητα της επιχείρησής τους θα μπορούσαν να επενδύσουν σε συστήματα διαχείρισης δεδομένων και αυτοματοποιημένες διαδικασίες π.χ. για δημιουργία εταιρικής δομής, αξιολόγηση πελατών και ρίσκου, και παρακολούθηση συναλλαγών. Το Moebius είναι σχεδιασμένο για να βοηθήσει της εταιρείες να αντιμετωπίσουν όλες τις προκλήσεις που δημιουργούνται από τις αλλαγές που φέρνουν οι νέες οδηγίες, διασφαλίζοντας ότι θα μπορέσουν να διαχειριστούν τα επιπρόσθετα έξοδα και να συνεχίσουν να αναπτύσσονται.

Για δωρεάν δοκιμές παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Moebius Software στο τηλέφωνο +357 22 275 190 ή μέσω email στο info@moebiussoftware.com .

Πηγή: Οικονομική